.

.

Places to visit near Kalpakkam

  1. Mahabalipuram(15 km from Kalpakkam and 90 km from Pondy)
  • Pallava Temple
  • Five Rathas
  • Tiger Cave
  • Sea Shore
  • Light House
  • Vishnu Temple
.

2. Thiruporur Murugan Temple(35 Km from Kalpakkam)

3. Thirukazhukundram (18 km from Kalpakkam)

.

.